Informacja katastralna powiatu konińskiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu

Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Zdjęcie lotnicze
OpenStreetMap >Info<
Działki
Granice działek
Numery działek
Kontury klasyfikacyjne
Granice konturów
Oznaczenia konturów
Adresy
Budynki
Budynki ewidencyjne
Elementy budynków
Bloki budynków
Sytuacja
Rzeźba
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Mienie gminne
Zabytki
Obiekty zabytkowe
Stanowiska archeologiczne
Obiekty użyteczności publicznej
Urzędy
Urzędy Pocztowe
Ośrodki szkolenia kierowców
Stacje kontroli pojazdów
Policja
Straż pożarna
Biblioteki
Fundacje
Stowarzyszenia-rejestr
Stowarzyszenia pozostałe
Kościoły
Parafie
Obiekty kultury
Place targowe
Szkoły
Świetlice
Lokalizacja inwestycji
Tereny inwestycyjne
Pomniki przyrody
Sport i rekreacja
Kluby sportowe
Obiekty sportowe
Wodne szlaki turystyczne
Rowerowe szlaki turystyczne
Obiekty noclegowe
Obiekty gastronomiczne
Warunki zabudowy
Zakresy decyzji
Nieprzekraczalne linie zab.
Wybory
Okręgi wyborcze
Obwody wyborcze
Komisje wyborcze
Ochrona zdrowia
Placówki ochrony zdrowia
Apteki
Przychodnie weterynaryjne

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg